کد خبر: 15749    1397/02/29
انتصاب مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی
انتصاب مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی
کد خبر: 10157    1396/05/02
اولين جلسه هماهنگي برگزاري هفتمين كنگره ملي ترويج و آموزش كشاورزي در دانشكده كشاورزي
اولين جلسه هماهنگي برگزاري هفتمين كنگره ملي ترويج و آموزش كشاورزي در دانشكده كشاورزي
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند