اولين جلسه هماهنگي برگزاري هفتمين كنگره ملي ترويج و آموزش كشاورزي در دانشكده كشاورزي

 
کد خبر: 10157    1396/05/02

با توجه به موافقت با برگزاري هفتمين كنگره ملي ترويج و آموزش كشاورزي در دانشكده كشاورزي، اولين جلسه هماهنگي برگزاري كنگره با حضور رئيس انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران، رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه تهران، رئيس موسسه آموزش عالي علمي كاربردي مهارت كشور،در محل دفتر رياست دانشكده كشاورزي برگزار گرديد. همچنين اعضاء جلسه بمنظور ارائه گزارش و اتخاذ تصميمات لازم در مورد كنگره در جلسه اي نيز با جناب آقاي دكتر غلامي رياست محترم دانشگاه ديدار نمودند.

 
 
 
  
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند