منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
مدیر گروه


نام:  دکتر موسی اعظمی

سمت:  مدیر گروه

مرتبه علمی:  استادیار

تلفن:  081-34425401

تلفن داخلي:  223

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند